เกี่ยวกับเรา

กรีน แลบราทอรี่

กรีน แลบราทอรี่ เป็นส่วนนึงของ บริษัท กรีนวูด อินดัสเทียล จำกัด เราเป็นบริษัทรับผลิตเครื่องสำอางครบวงจร (One-stop service) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2563 โดยเรามุ่งเน้นไปที่ “คุณภาพสินค้า” เป็นหลักโดยเราจักให้ความสำคัญในทุกส่วนตั้งแต่ สูตรเฉพาะตามความต้องการของเจ้าของแบรนด์ วัตถุดิบที่เราคัดสรร ขั้นตอนการผลิตที่รัดกลุม บรรจุภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เหมาะสมต่อการใช้งาน รวมถึงการควบคุมคุณภาพสินค้าให้เป็นไปดั่งที่ตั้งใจไว้ เราสรรสร้างและผลิตเครื่องสำอางคุณภาพให้แบรนด์คุณภาพ

make your dream come true
make it “YOUR BRAND”


เราให้ความสำคัญอะไรบ้าง ?

คุณภาพ

สิ่งแรกที่เราคำนึงถึงจะเป็นคุณภาพสินค้า สินค้าที่ดีจะเป็นสินค้าที่ขายได้ด้วยตัวมันเอง คุณภาพที่ดีจะมีการบอกต่อ เราจึงมุ่งเน้นพัฒนา สูตรของเรา ทีมของเรา และบริการของเราเพื่อให้ครอบคลุมการให้บริการรับผลิตเครื่องสำงอางของเรา ทั้งในแง่ของ คุณลักษณะ ลักษณะเฉพาะ ความน่าเชื่อถือ และความสวยงามเพื่อให้สอดคล้องกับคุณภาพและภาพลักษณ์ของแบรนลูกค้า

ความยั่งยืน

สิ่งต่อมาจากคุณภาพที่ดีจะเป็น ความยั่งยืน การผลิตที่ยั่งยืน เราสร้างเครื่องสำอางที่ผลิตขึ้น โดยใช้กระบวณการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทางลบน้อยที่สุด โดยมุ่งเน้นไปที่การอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ ความปลอดภัยของผู้บริโภคและชุมชน นอกเหนือจากนี้เรายังทำการลดขยะเหลือทิ้งทั้งจากการผลิตและสินค้าปลายทาง เพื่อลดจำนวนขยะไม่จำเป็น ในอนาคตเราจะวางแผนจะจัดทำสินค้าและบริการแบบ “Completely Zero waste” เพื่อเป็นส่วนผลักดันความยั่งยืนให้ถึงทุกคน

บริการของเรา

R&D

Organic
ingredients

Universal
design

One
stop services