หน้าแรก

GL-FB-cover-1

บริการรับผลิตเครื่องสำอางและสกินแคร์ครบวงจร (One-stop service)

เราคือทีมนักสร้างผลิตภัณฑ์ เรารับผลิตเครื่องสำอางและสกินแคร์ ที่รักในเครื่องสำอางและสกินแคร์ เราอยากจะสร้างผลิตภัณฑ์ที่
” ผู้ใช้มีความสุข เจ้าของแบรนด์มีความสุข เรามีความสุข รวมถึงสิ่งแวดล้อมก็มีความสุข”
เรามุ่งเน้นไปถึงคุณภาพ การใช้งาน และ ผลิตภัณฑ์ที่รักษ์โลก ผลิตภัณฑ์ที่ดีจะสะท้อนถึงความตั้งใจและเจตนาของผู้สร้างไปสู่ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานของเราจะถ่ายทอดความเป็นคุณ ตัวตนของแบรนด์คุณ ไปถึงผู้บริโภคได้อย่างแน่นอน

โดยเราเชื่อว่าหากเราให้ความสำคัญกับทุกส่วน เราจะทำให้ฝันคุณเป็นจริงได้ ด้วยแบรนด์ของคุณ


R&D

Organic
ingredients

Universal
design

One
stop services